Oferta CODES Strategie Portfelowe obejmuje następujące zagadnienia i  obszary działań:

Audyt portfolio, ocena szans i zagrożeń

Audyt portfolio ma na celu dostarczenie zarządom i menedżerom informacji o kondycji portfolio firmy, jej konkurencyjności w stosunku do głównych rywali oraz możliwościach poprawy efektywności. Ocena marek i ofert pozwala na poradzenie zmian, korekt oraz uzupełnień. Sprawdza możliwości rozwoju portfolio, poprawy efektywności oraz szanse na rozszerzanie oferty firmy na nowe rynki, do nowych grup klientów i wprowadzenia nowych propozycji dla klientów.

Porządkowanie portfolio

Ten zakres prac dotyczy przede wszystkim firm, które mają rozbudowane, złożone portfolia, składające się z dużej ilości marek oraz produktów; różnorodne oferty, uzupełniające się wzajemnie bądź nie. Bazujemy na usprawnianiu obecnego, istniejącego już portfela produktów firmy. Budujemy plany marketingowe, które zwiększają efektywność portfolio poprzez zbudowanie w nim synergii. Opracowujemy strategię zarządzania portfelem marek, wraz z algorytmami postępowania w przypadku wprowadzania zmian do oferty. Zadaniem naszym są odszukane i zoptymalizowane synergie sprzedażowe.

Restrukturyzacja portfolio, poprawa efektywności portfolio

Ta strategia rynkowego rozwoju dotyczy firm po fuzjach, przejęciach, akwizycjach lub firm, które dopiero je planują. Obejmuja także prace dla firm planujących poważne zmiany w ofercie. Fuzje i akwizycje wymuszają zmiany w portfoliach, gdyż najczęściej wiążą się z przejęciem marki lub całego portfela marek. Oferty firm, biorących udział w procesie fuzji, mogą się uzupełniać jak i pokrywać. Potrzebny jest nowy plan marketingowy, wspólny i integrujący portfolia obu firm. Dlatego tak ważna jest odpowiednia restrukturyzacja istniejącego portfela, która umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału nowego portfolio. Właściwe decyzje dotyczące nowych marek oraz odpowiednie zaplanowanie zmian w istniejącym portfolio ma pozytywny wpływ na wyniki firmy. Warto przygotować strategię portfolio jeszcze przed transformacją, gdyż wtedy już w czasie jej trwania możliwe jest przekazanie prostych, kompletnych i spójnych informacji o nowo powstałym portfelu marek. Projektowanie obejmuje nowy plan marketingowy.

Rozwój i rozszerzanie portfolio, powiększanie wartości portfolio

Celem prac nad rozwojem portfolio ofertowego jest podniesienie jego wartości. Efektem opracowania strategii portfolio są plany alokowania zasobów na poszczególne marki, submarki, oferty i produkty. Plan rozwoju i plan marketingowy oparty na strategii portfolio, uwzględniają potencjał każdej z marek, jej konkurencyjność, trend rynkowy oraz pozycję.  Budowania strategii rozwoju portfolio jest procesem optymalizacji priorytetów, skoncentrowanie firmy na obszarach o największym potencjale wzrostu. Przy zarządzaniu portfolio dąży się do wypełniania nisz rynkowych i luk w ofercie firmy oraz rozszerzania na nowe nisze i najatrakcyjniejsze segmenty.
Strategie rozwoju porfolio mają na celu rozszerzanie działania firmy i przeskalowanie jej wartości i wielkości. To strategie ponadprzeciętnego wzrostu. Zarządzanie rozwojem portfolio umożliwia perspektywiczne planowanie działań. Pozwala skoncentrować się na najważniejszych i najbardziej wartościowych rynkach oraz zabezpiecza przed priorytetyzacją “zbyt wielu” obszarów rozwoju. Mapowanie portfolio ofertowego tworzy system pomiaru i oceny, który dostarcza narzędzi kontroli dla menedżerów finansowych i wyższej kadry kierowniczej. Wprowadza także procedury wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi. Takie podejście służy do identyfikacji i zarządzania ryzykiem strategicznym.

Tworzenie nowego portfolio, rozszerzanie portfolio

Dotyczy przede wszystkim strategii firm budujących zupełnie nową ofertę, wprowadzających całkiem nowe grupy produktów czy rozpoczynających nowe biznesy. Jest to podstawowa strategia firm, które zdecydowały się na wielokanałowe, wielorybowi i szerokie w ofercie działania. Jest to strategia rozwoju firmy poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe oferty.

Efektem opracowania strategii portfolio są plany alokowania zasobów na poszczególne marki, submarki, oferty i produkty. Plan rozwoju i plan marketingowy oparty na strategii portfolio, uwzględniają potencjał każdej z marek, jej konkurencyjność, trend rynkowy oraz pozycję. Strategia rozwoju portfolio opiera się na analizach działań i planach działań konkurentów. To bezpośrednia realizacja strategii rozwoju firmy. Zarządzanie portfolio można porównać do procesu inwestowania. Zadanie polega na określeniu, które obszary oferty mogą najszybciej urosnąć i dać najlepszy zwrot z zainwestowanych zasobów.